Jeg løser opgaver indenfor alle byplanlægningens forskellige aspekter, fra udformning af byrum, gaderum og mindre bebyggelsesplaner, over omdannelsesplaner og sitemasterplaner til udviklingsstrategier for større geografiske områder, plastrategier og kommuneplaner.

Opgaverne spænder fra udformningen af de fysiske og trafikale forhold til inddragelsesprocesser med aktører og og brugere, som udarbejdelsen af større samlede planer indebærer.

Rådgivning handler om tillid. Jeg mener derfor at en tæt og klar dialog med kunden, er grundlaget for et vellykket samarbejde.

Om

Jeg har gennem mere end 20 år arbejdet som byplankonsulent for staten, kommuner og private bygherrer. Det har været med opgaver inden for kommune- og lokalplanlægning, helhedsplaner og masterplaner, detailhandelsplanlægning, klimatilpasningsplaner,  statslige vejledninger og analyser, bolig og bosætningsstrategier samt foredrag og mødefacilitering.

Siden 2020 har jeg haft eget firma – Peer Frank Byplanlægning.

Før det har jeg været chef og projektleder i Niras, chefkonsulent hos Dansk bygningsarv nu Bark rådgivning og  konsulent hos Dybbro og Haastrup.

Sideløbende med det har jeg bl.a. været censor på Aalborg universitet og gennem 7 år været ekstern lektor på DTU, hvor jeg årligt har lavet et tre ugers kursus i byplanlægning.

Bevarende lokalplan for Anholt Bryghus

Projekter

Jeg har udarbejdet projekter i langt de fleste østdanske kommuner her i blandt Ballerup, Egedal, Odsherred, Halsnæs, Rudersdal, Lyngby Taarbæk, København og Dragør.

Opgavetyperne omfatter lokalplaner, kommuneplaner, helhedsplaner, masterplaner, bebyggelsesplaner, klimatilpasningsplaner og andre planer med fysisk indhold.

Rammelokalplan for Nærum

Lokalplanen har til formål at regulere områdets anvendelse, byggeriets omfang og placering, trafik samt ubebyggede arealer. Der kan ikke bygges lokalplanpligtigt byggeri efter lokalplanen, men der skal tilvejebringes en supplerende lokalplan, hvis der skal opføres større byggerier. Hovedtanken i lokalplanen har været at sikre en rygrad gennem området, som skal anvendes af cykler og gående. Bebyggelsen i området skal orientere sig mod rygraden.

Kontakt

Peer Frank
Brobergsgade 4
1427 Kbh. K
Peer@Peerfrank.dk
60 11 42 75